شروع کار با Grunt

Grunt یک ابزار برای انجام وظایف بصورت اتوماتیک است که به افزایش سرعت انجام پروژه کمک میکنه. بطور کلی میشه Grunt رو برای انجام بسیاری از وظایف که لازم در طول پروژه به دفعات بصورت دستی انجام بشن تنظیم کرد.